Löften om kyla

Naturen har samlat ihop till en vit jul och ett vitt nyår till nästan hela landet.
Vi som bor och lever så här - med årstider som sträcker sig över vattnets fryspunkt/smältpunkt - har en unik position att - utan omedelbar fara för eget liv - uppmärksamma konsekvenserna av en smygande klimatförändring.

Vi kan mana och uppmana i lite lugnare ordalag än de som lätt hysteriskt ser hur havsvattnet för vart år kryper närmare upp mot husens trösklar. De som faktiskt inte har någon annanstans att fly undan än till de trädtoppar som förhoppningsvis kommer att sticka upp ovanför stormvågorna om det börjar blåsa. Det är ju mestadels små relativt betydelselösa (i det stora hela - ja i finansvärlden alltså) nationer med människor som vanligtvis inte gör så mycket väsen av sig (inga miljardärer, popsångare eller nobelpristagare - typ).

Vi som ännu kan ta på oss skidorna utanför knuten.

Just vi - kan hålla ångesten stången och våga se hur det faktiskt står till och vad som krävs - om vi vill ha kvar vår planet.

Ändra.

Ändra inställning. Ändra attityd.

Sparsamhet - med jordens resurser.
Förnöjsamhet - med det du redan har - du som lever i relativ rikedom jämfört med övriga världen.
Hänsynsfullhet - med vad du belastar ekosystemet (inte bilen under milen, ersätt flyg med tåg, nyttja det digitala nätet istället för konferensflyget).

Kräv lyxen av:
Kvalitet på dina kläder - så att de håller länge. Och inte är giftiga.
Kvalitet på din mat - så att den är god, utan tillsatser och baseras på en god växt- och djuromsorg i ett ekologiskt anpassat jordbruk.
Kvalitet på din närnatur - att den finns kvar och får vara just natur.
Kvalitet på din tid - så att du inte slösar bort den på snabbköpstid i helgerna.
Kortare lönearbetstid - så att du istället hinner med omsorg om ditt liv, dina närmaste och din omgivning.
Mer bildning i skolan (inte för marknadens skull utan som en förutsättning för att vi ska få generationer av människor som förmår att tänka själva - inte bara marknadsanpassat - och tänka hjälpsamt) för att stå rustade inför ett allt större personligt deltagande och ansvarstagande.
Mer meningsfullhet i livet.


SMHI lovar ännu några kalla dagar. Passa på och njut.
Snö, snö, snö...

Visst är det underbart. Flingor som små miniatyrmoln fyller luftrummet och kylan renar själen.
Vintern är en underbar tid för småtroll som har varma kläder och bra skor.

Journalisternas ansvar då...

Lillhuldas förra inlägg handlade i huvudsak om politikernas ansvar. Men tredje statsmakten måste naturligtvis också vara med. Och då INTE bara nyhetsjournalisterna eller de med ett socialt patos. De behövs och gör stora insatser redan. Nej de som måste ta ansvar nu är t ex ekonomireportrar, kulturskribenter och vardagsskribenter.
OCH allra allra mest RUBRIKSÄTTARNA.

Lillhulda föreslår att de stora dagstidningarna och de förmenta "kvälls"-tidningarna går samman och skickar sina rubriksättare och löpsedelsutformare på en terapikurs för medvetandegörning. Visst - det säljer bättre att skriva -

Sverige halkar efterBNP-skalan!

än att skriva

Sverige har börjat ta ansvar och ställa om till en lägre förbrukningsnivå - människor mår bättre och klimatmålet ligger nu mer inom räckhåll!

eller

Pensionerna hotas - det föds för få barn!

istället för

Vårt lands födslotal nu på en uthållig nivå globalt sett.

Eller den gamla klassikern - den sk
Allmänningarnas tragedi  - det går inte att äga nåt ihop för det går åt helvete...

istället för

Alla livskraftiga kulturer tycks ha hittat system för gemensamt ansvar och brukande av begränsade resurser.

Fast det sistnämnda har lett till årets ekonomipris till Nobels minne!!!

Och nu handlar det om Jordklotets överlevnad vilket också inkluderar typ RUbriksättare och Löpsedels-skribenter!
Så varsågod ... några tips:

Senaste Nytt!!!

Jordens befolkningsexplosion på väg att avstanna!

Sverige ställer om från att sträva efter ständigt ökad fossil- och kränkraftbaserad tillväxt till att bli ett uthålligt hushållande land!

Det går att gemensamt långsiktigt förvalta och äga!

Jordens resurser kan nu brukas mer hänsynsfullt!

Allmänningar fungerar!!!RSS 2.0