Vad folk vill ha...

Nutidens journalister tycks fortfarande lida av den "avprogrammering" som kapitalmakten hårdlanserade efter 70-talets radikala period. Och rapporterar därför snällt de budskap som t ex beställda opinionsundersökningarna är avsedda att få fram.

På 80-talet lyckades kapitalmakten, med stora ekonomiska insatser till väl valda reklambyråer och till nystartade Timbro, brännmärka ord som vänster, näbbstövlar, behå-löst och journalisthögskola. Och unga med ambitioner lärde sig snabbt vad som krävdes för att man skulle betraktas som smidig.

Ytterligare bidrag till detta är förstås den ständigt pågående "rationaliseringen" i marknadens och tillväxtens namn. Dvs att allt ska gå fortare att göra för varje dag som passerar. Vem hinner tänka och göra kritisk journalistik då?

En av Lillhuldas vänner frågade som lågstadieelev sin fröken:
- Hur fort gick folk på 1700-talet?
På lärarens förvånade min förklarade barnet sin undran med att:
- I gamla stumfilmer går ju alla lite fortare än nu - alltså borde de ha gått ännu fortare för ännu längre sedan. Eller?

Skrattet som följde konserverade för evigt frågans ögonblick hos detta barn. Men barn som tänker - tänker ofta så genomklokt att resultatet blir helt fantastiskt. Om än inte alltid hanterbart. Motsvarande barn borde nu istället fråga:
- Om allt ska gå fortare idag än igår - hur fort ska det då gå om hundra år? Och när man närmar sig ljusets hastighet - kommer rummet att krökas då?

Det finns en kärnkraftslobby i landet. Den beställer undersökningar från undersökningsinstitut och ställer frågorna så att det blir möjligt för kärnkraftsfixerade ledare på t ex DN att påstå att stödet för kärnkraften aldrig varit så stort som nu. Och folket ska därigenom indoktrineras till att tro att "alla tycker" - så då bör du också göra det.

Kärnkraften och tillväxten är två slags mantra som båda lovar ett evigt liv. Är det därmed särskilt ångestdrivna personer som köper dessa styrda undersökningar? Eller är det människor som vill bevisa sin rätt att vara egoister? För så är det ju - om världen är begränsad måste vi bry oss om de runt omkring oss också och på nått sätt måste de begränsade resurserna hushållas. Alltså bör världen vara obegränsad för då behöver inte jag bry mig...

Ekonomi betyder egentligen Hushållning.

Och svenska folket vill ha förnybar energi och ingen uranbrytning.

Eftersom jag tjänar så mycket pengar är jag smartast och bäst

eller?

Så länge Marknaden (Guden Mammon) gav de med inflytande och kontakter möjligheten att göda varandra med goda avtal, trixiga affärer, smarta skattefria placeringar och osannlika bonusar.

Så länge bekräftades också dessas självbild att "jag tjänar så här mycket för att jag är så här mycket bättre, smartare och värdefullare än alla andra"...

Sedan brakade marknaden och självbilden med den. Och alla tidigare vinnare i tillväxt-pyramidspelet hamnade på pyramidens sluttande plan och förvirringen syns nu dagligen för dem som läser t ex tidningar.

Nu senast retirerar SEB och konstaterade att det var kanske inte så bra med två miljoner till...

Och Volvo och Saab som missat hur många möjligheter som helst att hänga på Sverigebildens präktighet vad gäller miljö och ansvar - måste plötsligt fundera på var de ska ställa undan alla stora miljömonster de in i det sista hävdade var realistiska modeller som Marknaden önskade.

Pojkarna och flickorna som uppfostrats med guldsked och privatskolor och indoktrinerats om att de var bättre än alla andra och - framförallt - jobbade mer och effektivare än alla andra - och därför förtjänade att ha 100 gånger mer i lön, hus med strandtomt i kommuner med lägsta kommunalskatten och egen gräddfil till sjukvård och polsk städhjälp...

De hamnar nu i ett vakuum som knappast kan vara deras fel egentligen - för så smarta är de uppenbarligen inte att de genomskådat riggen.

Ansvaret ligger hos
journalisterna som vaggat dem till sömns, hos
styrelserna som slickat varandra och hos
folket som devot beundrat...


Skogen - vår allemansrätt och historia

Bildning kan vara så mycket.
När barnet följer den vuxne genom markerna förmedlas ett upplevelse. Bara genom att se hur den vuxne rör sig lär sig barnet om skogen.
Lillhulda - som hör skogen till - vet att skogens komplexitet förmedlas bäst genom ett aktivt lyssnande, kännande seende jag som är nyfiket. Ta ut en skolklass och håll föreläsning - då ska det vara en BRA historia. Eller låt samma ungar leka kurragömma- Och skogskunskapen flyter in som honung.
Dofterna, ljuden, känslan när man faller ner i mossan. Känslan när man tar sig upp för den branta bergväggen. Smaken i de röda bären. Doften av tallbarkens kåda.
Du - barnet - måste själv öppna sinnet och vilja ta emot. Finns DÅ en förmedlande vuxen som kan svara, förtydliga, föregå med exempel och har matsäck och plåster till hands - då kan bildningen bli hur stor som helst. Men behovet av vuxna är egentligen inte särskilt stort. Eller de vuxna kan finnas där som fågelboken, insektsboken eller en liten flora.
Så många har hittat sin tillflykt i skogen när barnet i dem varit illa ute. Så mycket tröst finns i de stora furorna. I suset från löven. I skymten av älgkalven. I aningen om räven. Om doften som flämtar förbi och kvittret från hasseln.

Tyvärr är inte SKOGSBYRÅKRATIN sådan. I en slags statskupp har det onda trollet smugit sig in och lagt beslag på tolkningen av hur man sköter skog. Det ska vara kalavverkningar. Och det ska vara hyggeharvningar.
Dvs det som många ickeskogsägare säkert tror är skogsägarnas egna påhitt är i själva verket PÅTVINGAT uppifrån.
Ett tvång som har sina rötter i den "ingenjörsutbildning" som varit rådande på skogshögskolorna under det senaste halvseklet. Ett tänk som bestått i lika delar biologisk mekano och nationalekonomi. Omrört med hjälp av statligt styrda positivistiska idéer om rationalitet och avkastning.

En "yrkesutbildande" högskola utbildar gärna "ingenjörer" dvs sådana som löser problem. En universitet - iallafall i dess ursprunglig version - söker efter större insikter. En ingenjör har inte tid att lyssna till skogens brus för då skriker nationalekonomen som är ingenjörens kontrollant. INEFFEKTIVITET.

Skogsbruket tycks ha lämnats fullständigt åt ingenjörerna.
Och alla skogsägare SKA in i fållan.
Skogsägare m el m tvingas hyggerharva.  Det betyder att skogsmarkens översta skikt vänds upp och ner. Det betyder att marken blir svårframkomlig och skogen inte längre attraktiv att gå i.
Det betyder också att ALLA FORNMINNESSPÅR som kopplar till tidigare odlingar eller bosättningar och som inte varit uppenbart synliga för killen i skogsmaskinen två meter upp -  FÖRSTÖRS!!!

Varför protseterar inte RAÄ????
Varför protesterar inte fler markägare???? (Hyggesharvning är enbart en utgift för dem - påhittad för att "skynda på" uppkomsten av nya trädplantor).
Varför protesterar inte folket??? Vi som har allemansrätten på vår sida - vi som älskar skogen. Eller som älskade den bild av skogen som John Bauer, Harry Martinsson, JL Rundeberg och alla de andra förmedlade.

Vi som blivit så vilsna...


Omvändelse under galgen

Plötsligt är det självklart att kritiskt granska de forna piedestalplacerade direktörerna och börsspekulatörerna.
Överallt dyker det upp artiklar och radioinslag med insiktsfull kritik och/eller välgrundade moraliska uppläxningar.

Ett kollektivt Fy skäms!

Jojo, lite sent tycker Lillhulda.
Men bättre sent än aldrig är ett ordspråk många tröstat sig med förut.

Och insikten kommer smygande - om hur stor korruptionen faktiskt är i den "civiliserade" världen  - genom - just det - direktörer som ger varandra bonusar, maktmänniskor som håller varandra under armarna, Helt lagligt, helt öppet och t o m ofta uppskattat och applåderat i fackpress och medias olika "ekonomi"-artiklar/program. Minns någon kanske den devota tonen inför Marknaden i "ekonomiska" klubben.

Nu tycks en mängd journlisterna plötsligt fått kraft att kritiskt börja granska det som faktiskt legat öppet och synligt i många år framför deras fötter. Tacka och ta emot!? Är det tidningägarna som fått kalla fötter alternativt stoppat upp ett blött finger för att kolla vindriktningen? Eller är det fenomenet den hundrade apan? Framtiden kanske kommer att kunna förklara.

Iallafall vill nu Lillhulda varna - till vad nytta - för att samma sak som hänt i Ryssland, Chile, Argentina, Spanien, Tyskland och så många andra länder där några snott åt sig makten, utövat förtryck, skaffat rikedom åt sig och sina vänner. Att sedan - när allt rasat - så ligger de lågt ett litet tag och kommer sedan igen, förklädda till "demokrater", "ansvarsfulla samhällsmedborgare", "opolitiska pragmatiker" och återtar maktpositionerna runt om och börja samla på nytt. Åt sig och de sina. På bekostnad av världen och framtiden.

Lillhulda tror att de insikter som kan anas i gamla kulturskrifter mm som typ bibeln bör tas på mycket större allvar än vad modernt positivistiskt tänkande har lust med.

Mammon är en avgud.

RSS 2.0